Consortium Liggers2.0

Fantastisch nieuws! 

Rijkswaterstaat heeft opdracht gegeven aan Vlasman sloopwerken, Dura Vermeer, Haitsma Beton en Royal HaskoningDHV om een pilot uit te voeren. Hierin werden diverse brugliggers gerecycled in het kader van duurzaamheid. Voor deze pilot is het consortium Liggers2.0 opgericht met daarin de hiervoor genoemde partijen. 

Uit ons pilotproject A1 Hoog Burel blijkt dat het goed mogelijk is om voorgespannen prefabliggers her te gebruiken in nieuwe brugdekken. Dit is gedaan in het kader van SBIR Circulaire viaducten. Hiervoor hebben wij eerst een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. In dit iReport te vinden onder de kop 'Haalbaarheidstudie'. Na de uitvoering van de pilot A1 Hoog Burel zijn de ervaringen vastgelegd in een eindrapportage die onder de kop 'Eindrapport' is opgenomen. Het 'Overzicht' toont de kaart waarop te zien is waar liggers geoogst, gemodificeerd en toegepast zijn. Het 3D model toont het ontwerp van het gerealiseerde viaduct Hoog Burel waar de herbruikbare liggers in de zijvelden zijn toegepast. Via dit iReport is het mogelijk door de verschillende onderwerpen te lezen en door te klikken naar meer informatie, filmpjes, bronnen en webpagina's. Aanbevelingen zijn in blauwe tekstblokken weergegeven. Gebruik de navigatie aan de linkerzijde van de rapporten en de pijltjes rechtboven de tekst. Of via het menu als u het iReport op een tablet of mobiele telefoon leest.